• Gręžiame giluminius (artezinius) vandens gręžinius
  • Montuojame vandens pakėlimo įrangą
  • Įregistruojame gręžinio pasus
  • Visiems darbams suteikiame garantiją
  • Ruošiame artezinio gręžinio projektus
  • Ruošiame artezinio gręžinio likvidavimo techninius projektus
  • Rengiame bei vykdome monitoringo projektu