Požeminis vanduo – vanduo, esantis nuogulų, nuosėdų, uolienų porose ir plyšiuose. Požeminio vandens gręžinys – tai įrenginys skirtas išgauti gėlam vandeniui, slūgsančiam geologiniuose vandeninguose sluoksniuose. Parenkant požeminio vandens grežinio vietą bei  įrengiant jį būtina laikytis Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 4-99 normatyvų (“gėlo požeminio vandens gręžinių įrengimo, naudojimo, konservavimo ir likvidavimo tvarką”) bei vadovautis HN 44:2006 (“Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra”) reikalavimais
 
Gręžinys yra pagrindinis įrenginys požeminiam vandeniui išgauti (pumpuoti). Jį sudaro trys pagrindinės dalys:
– vandens priėmimo – šioje dalyje dažniausiai įtaisomas filtras – tai apsauginis ekranas neleidžiantis smėliui ir žvyrui patekti į gręžinį, bet puikiai praleidžiantis  vandenį (filtrai būna dviejų rūšių – plyšeliniai ir tinkleliniai)
– viršfiltrinio vamzdžio, prie kurio tvirtinamas filtras. Šiuo vamzdžiu pumpuojamas vanduo kyla į viršų;
– “sėsdintuvo”, kuriame nusėda įvairios dalelės.
 
Gręžinio sienelėms sutvirtinti gręžimo metu dažniausiai naudojamas molio skiedinys. Filtrinė kolona apipilama frakcionuotu 2 – 3 mm frakcijos žvyru. Jis sulaiko smėlio daleleles nuo patekimo į gręžinį ar filtro užkimšimo. Išgręžus gręžinį vykdomas (iš)atpumpavimas 2 parų laikotarpyje ir nustatomi pagrindiniai gręžinio hidrodinaminiai parametrai: statinis ir dinaminis lygiai, debitas bei paimami vandens pavyzdžiai cheminei vandens analizei (požeminis vanduo kasdieniniam vartojimui turi atitikti higienos normas HN 24 : 2003. Šis dokumentas nustato “geriamojo vandens saugos ir kokybės” reikalavimus).
Išgręžus gręžinį montuojama vandens pakėlimo įranga.. Norint, kad įranga negestų žiemą, rekomenduojama tranšėją kasti žemiau įšalo zonos – apie 1, 20 m gylio. Vandens pakėlimo gręžinio įrenginiai – giluminis siurblys (yra kelių tipų skirtų išgauti maksimalų vandens kiekį atsižvelgiant į vandens debitą), hidroforas arba dažnio keitiklis, slėgiminė rėlė, adapteris bei gręžinio dangtis apsaugantis vandens gręžinį nuo taršos. Montuojant vandens pakėlimo įranga nuosavame name ji dažniausiai įrengiama namo rūsyje, o gyvenamųjų namų kvartaluose statoma – skydinė.