Požeminiai vandens gręžiniai gali būti skirstomi į tobulus ir netobulus gręžinius.
Tobulas gręžinys yra tuomet, kai jį gręžiant nepakinta aplink esančios uolienos laidumas ir filtro ilgis yra lygus vandeningo horizonto storiui.
 
Netobulumą sąlygoja tokios priežastys – nevienodas filtro ilgis ir vandeningo horizonto storis (filtras gali būti įstatytas vandeningo horizonto viršuje prie kraigo, viduryje arba apačioje prie pado).
 
Nuo to, kaip yra įrengtas gręžinys priklauso ir išgaunamas vandens kiekis (debitas). Debitas – tai skysčio tūris, pratekantis skrespjūvio plotą per laiko vienetą.